Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

18:04


says StoicMike's dog
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaoski oski
18:04
6692 50f0 400
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaoski oski
11:45
9911 b6d7 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapannakreatura pannakreatura
11:42
11:39
7933 3440 400
11:37
0929 4877 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasubiektywne subiektywne
11:29
8406 8ce1 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaapatia apatia
10:01
4526 b0dd 400
"Wiersze o moim psychiatrze"

July 06 2015

12:19
2558 e341 400
Reposted fromJamesEvans JamesEvans via666th 666th
12:17
9090 2ae5 400
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere via666th 666th
12:17
1838 041f
Reposted fromcalifornia-love california-love via666th 666th

July 04 2015

13:31
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
13:28
To parę dni, ale parę dni potrafi wszystko zmienić. Tak zaczynają i kończą się wojny, tak ludzie rodzą się i umierają. Wystarczy parę chwil
— Ochocki - Vithren
13:27
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth

July 01 2015

10:42
6519 37fe
Reposted fromscorpix scorpix viainanutshell inanutshell
10:37
0888 bd7b 400
Reposted fromhestjapa hestjapa viainanutshell inanutshell
10:36
8239 95d4 400
wiek zobowiązuje
10:27
8910 fcf7 400
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viacytrusowa cytrusowa
10:27
0356 4478 400

When I give advice

Reposted fromlolfactory lolfactory viacytrusowa cytrusowa
10:26
1162 a5db 400
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl