Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

10:26
10:17
3733 90c8 400

refutes:

glow bright

Reposted frombuddhablink buddhablink viacytrusowa cytrusowa
10:16

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viacytrusowa cytrusowa
10:12
10:11
3384 7e2b 400
Reposted fromfungi fungi viacytrusowa cytrusowa
10:11
2394 98f0 400
Reposted fromtelewizja telewizja viacytrusowa cytrusowa
10:09
7467 b31c 400
Reposted fromtichga tichga viacytrusowa cytrusowa
09:50

Michiel Huisman for Elle NL 2015

09:42
2170 96f2 400
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6
09:32
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto
09:29
4959 b888 400
Reposted frompieprzycto pieprzycto
09:25
7489 db27 400
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 30 2015

09:22
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viasah sah
09:21
1069 9381 400
Reposted fromolewka olewka viacharlie69 charlie69

June 27 2015

07:10
1347 5af1 400
kiedyś sobie zrobię
Reposted fromIrritum Irritum viamyname myname
07:06
9919 2634 400
Reposted fromyenna yenna viamyname myname

June 25 2015

09:21
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
09:20
3868 d4db
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 24 2015

19:27
1092 3917 400
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6
19:24
7588 0ffa
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl